BAM

De BAM(Beheer Algemene Middelen) is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud, de eventuele verbouwingen en renovaties van het sportpark, daar waar dit buiten het werk van de gemeente valt.

Algemene leden:
Harrie Wijnholds
harriewijnholds@svmussel.nl

Dirk Hidding
06-21254226
dirkhidding@svmussel.nl

Rick Luikens
rickluikens@hotmail.com

Rick Osnabrugge
rosnabrugge@hotmail.nl

Jannes Leffers

Klaas Luinstra